Deltag i netværk

NaTur i Byen inviterer alle, der gør noget og alle der gerne vil gøre mere for byens natur, til at komme med i NaTur i Byen-netværket.

Vi har oprettet en Facebook-gruppe under navnet NaTur i Byen Netværk.

Målet er at styrke samarbejdet på tværs af fag, sektorer, og mellem frivillige såvel som professionelle. Vi ønsker at skabe en platform hvor man kan diskutere, udvikle bynaturs-idéer, videndele og indgå nye venskaber.

Hvem er med i netværket?

På kortet kan du se hvem der er med i NaTur i Byen Netværk København og Frederiksberg. Netværket kortlægges og faciliteres af Growing Pathways, og du kan rette henvendelse til dem på contact@growing-pathways.com.

Vil du være med på kortet? Du kan selv tilføje dig til kortet ved at følge dette link.

OBS! Netværkets medlemmer er sorteret efter kategorier. Find den kategori der passer dig og husk at markere den boks med den rette kategori (f.eks. “Vand”) inden du tilføjer den nye adresse. Er du alligevel kommet under forkert kategori kan du trække tilføjelsen (din pin) hen under den rigtige kategori.

Netværket giver folk mulighed for at forbinde sig med hinanden og orientere sig om bynaturen i Hovedstaden. Det er sit eget sociale medie for professionelle og ildsjæle, der arbejder med bynatur.

Du kan også dele artikler, videoer og andet relevant som deler viden og kundskab.

Du kan som medlem af Facebook-gruppen selv skabe events/begivenheder i gruppens kalender og du kan orientere dig om hvilke projekter, netværkets medlemmer er med i.

NaTur i Byen teamet vil bruge Facebook-gruppen til at fortælle om workshops, dele nyheder om netværket, publicere interviews med netværkets medlemmer og meget mere.

Netværket er samtidig del af vores Cultural Mapping arbejde. Cultural Mapping går ud på at finde, forstå og formidle alle der arbejder med bynatur i København. Vi vil gerne gøre alle de gode initiativer mere synlige og give hele feltet større gennemslagskraft. Hør mere som medlem af gruppen og til vores events!

ALLE kan være med i netværket.