Om NaTur i Byen

NaTur i Byen gør det nemmere, sjovere og bedre for borgere at værdsætte, bidrage til og ikke mindst bruge denne natur. Vores Hovedstad har en helt unik natur, som venter på at blive oplevet.

Undersøgelser viser, at bynatur er essentiel for vores sundhed og trivsel. Derfor er det vigtigt at formidle og eksperimentere med, hvordan en tæt by kan kombineres med en rig natur og et sundt miljø.

Den hjemmeside, du ser på, præsenterer Københavns mange grønne og blå åndehuller, både de kendte og lidt mere hemmelige. Steder, med mulighed for alene at finde ro og afslapning og steder, som indbyder til at invitere familie og venner med ud i naturen.

Vi arrangerer desuden udstillinger på Metrostationerne i Hovedstaden og formidler på den måde bynaturen og de mange spændende aktiviteter ude i den, med billeder, lyd og events.

Københavns Kommunes bylivsregnskab fra 2015 viser, at mere grønt (træer, buske og blomster) ligger på top fem over, hvad der kan få byboerne til at opholde sig mere på torve, pladser og i det hele taget udendørs i byen.

Det er der heldigvis mange der arbejder for, at der kommer meget mere af.

Vi samler alle, som arbejder med bynatur, og hjælper dem med at dele deres viden og inspirere hinanden.

Gennem hjemmesiden kan du melde dig ind i netværket af mennesker, der gør byens natur bedre.

NaTur i Byen er støttet af Nordea-fonden, som støtter projekter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Den overordnede ledelse af projektet varetages af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. Projektet udføres i tæt partnerskab med Life Exhibitions, Growing Pathways samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

ku_logo_dk_v