Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Driver undervisning og forskning blandt andet i biodiversitet i bymiljøet.

Arbejder med de biologiske og økologiske sammenhænge og processer i alle typer af bynatur.

Søger dokumentation af sammenhænge mellem indgreb og konsekvenser af disse for byens dyre- og planteliv. Dette sker også med henblik på at sikre bybefolkningen muligheder for naturoplevelser i deres nærmiljø.

Vores forskning og undervisning omfatter alle organismegrupper.


Rolighedsvej 23

1958 Frederiksberg C

35331663

hpr@ign.ku.dk

http://www.intranet.ku.dk/ign/Sider/default.aspx

DESTINATION ON MAP

lørdag d. 20. april

8°C

Skyfrit

søndag

6°C

mandag

5°C

tirsdag

7°C